Entries by admin

Mest en groengas vereisen visie op de mestmarkt

Mest en groengas vereisen visie op de mestmarkt Voor de productie van (veel) groengas is veel mest nodig. Het samen met mest toepassen van andere biomassa veroorzaakt extra digestaat. Welke effecten heeft dit voor de toekomstige mestmarkt? De mestmarkt staat nu al zwaar onder druk. Er moet een duidelijke visie komen op welke mestmarkt we […]

De derogatie moet terug

Minder eigen mest en meer kunstmest. Dit gebeurt er bij het afschaffen van de derogatie. De gevolgen voor melkveehouders zijn al groot. Nu uit onderzoek blijkt dat met deze maatregel de waterkwaliteit er niet op vooruit gaat, kan dit ook gevolgen hebben voor het draagvlak en investeringen in de gehele landbouwtransitie. De derogatie moet terug.

Twee verschillende werelden voor mest: LNV en EZK

Voor de productie van groengas, biobrandstoffen en waterstof is biogas uit mestvergisting een belangrijke basisgrondstof. De energietransitie is het beleidsterrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het mestbeleid is het domein van het ministerie van LNV. De benadering en regels over mest kent tussen deze ministeries opmerkelijke verschillen.

Er is altijd een oplossing voor crisis op de mestmarkt

“Mestmarkt stevent af op acute crisis vanwege strenge regels” kopt het Financiële Dagblad net voor de kerst. Het deed mij denken aan begin jaren tachtig toen in vergelijkbare weersomstandigheden er een acuut probleem ontstond met de afzet van kalvergier en hoe deze is opgelost.

Minder vee, maar straks toch meer mest?!

De energietransitie met groengas heeft in 2030 miljoenen tonnen mest nodig voor de groengasvoorziening. Daar staat tegenover dat alle (politieke) signalen wijzen op een kleinere veestapel en minder beschikbare mest voor biogas. Om verschillende redenen kan dit de komende jaren met elkaar gaan botsen. Minder vee, maar toch meer mest, hoe kan dat?