Entries by admin

Hoe goed zijn de Natura 2000 gebieden bestand tegen ammoniak?

Misschien verdraagt kwetsbare natuur ammoniak wel beter dan gedacht. En is zo’n strenge stikstofnorm dan wel nodig? Het voorstelde Kabinetsbeleid om uit de stikstofcrisis te komen vraagt zware offers van de veehouderij, aanverwante sectoren en van de leefbaarheid op het platteland. Zulke zware offers brengen, vereist op z’n minst dat de ammoniakreductie de stikstofgevoelige Natura […]

Verlies derogatie betekent meer gebruik van aardgas

Naast meer aardgas voor extra kunstmest, zorgt de afzet van 10,3 miljoen ton extra rundveemest voor hoge kosten en verstoring van de mestmarkt. Lees hier het interview met Jaap Uenk in Grondig 6 2022 van Cumela over de gevolgen van het wegvallen van derogatie.

“Stikstof-Manifest”

De stikstofcrisis is door het kabinet groots gelanceerd. Té groots, naar mijn mening met niet haalbare doelen. Wellicht hoopt de regering met een schokeffect haar eigen juridisch gecreëerde stikstofcrisis zo op te lossen. Het kabinet neemt hiermee een groot risico, want met de woedende reacties uit het veld is de geest uit de fles. Maar […]

Wordt dierlijke mest weer het “bruine goud”?

“Cultuur begint bij de mest, omdat met mest landbouw mogelijk wordt en landbouw weer zekerheid biedt en zekerheid een grotere toegankelijkheid schept”. Dit citaat van Albert Schweitzer heb ik uit het interessante boekje “Stalmest en gier” uit 1967. Wijze woorden van Schweitzer die ongetwijfeld zijn geïnspireerd door zijn verblijf als arts zo’n honderd jaar geleden […]

De contouren van nieuw mestbeleid zijn al achterhaald

In september 2020 presenteerde minister Schoten de contouren van een nieuw mestbeleid. Kort gezegd houdt dit generieke beleid in: alle mest van varkens, kippen en vleeskalveren verplicht verwerken en een grondgebonden melkproductie. Uit de voorgenomen transitie van het platteland en de al aan de gang zijnde veranderingen op de mestmarkt kun je inmiddels wel concluderen […]