“Stikstof-Manifest”

De stikstofcrisis is door het kabinet groots gelanceerd. Té groots, naar mijn mening met niet haalbare doelen. Wellicht hoopt de regering met een schokeffect haar eigen juridisch gecreëerde stikstofcrisis zo op te lossen. Het kabinet neemt hiermee een groot risico, want met de woedende reacties uit het veld is de geest uit de fles. Maar […]

Verlies derogatie betekent meer gebruik van aardgas

Naast meer aardgas voor extra kunstmest, zorgt de afzet van 10,3 miljoen ton extra rundveemest voor hoge kosten en verstoring van de mestmarkt. Lees hier het interview met Jaap Uenk in Grondig 6 2022 van Cumela over de gevolgen van het wegvallen van derogatie.

Hoe goed zijn de Natura 2000 gebieden bestand tegen ammoniak?

Misschien verdraagt kwetsbare natuur ammoniak wel beter dan gedacht. En is zo’n strenge stikstofnorm dan wel nodig? Het voorstelde Kabinetsbeleid om uit de stikstofcrisis te komen vraagt zware offers van de veehouderij, aanverwante sectoren en van de leefbaarheid op het platteland. Zulke zware offers brengen, vereist op z’n minst dat de ammoniakreductie de stikstofgevoelige Natura […]

Gevolgen mestmarkt afbouw derogatie

Verlies derogatie zet komende jaren mestmarkt flink onder druk Het verlies van derogatie zorgt de komende jaren voor extra druk op de distributiemarkt en de verwerkingscapaciteit. De toename van het extra aanbod van rundveemest is voor 2023, 2024, 2025 en 2026 berekend op respectievelijk: 1,7 miljoen ton, 3,3 miljoen ton, 7,9 miljoen ton en 11,5 […]

Kans op vervijfvoudiging van de mestafvoer voor Friese veehouders

Grote impact verlies derogatie voor Friese melkveehouders Zonder derogatie kan in Friesland 3,7 miljoen ton rundveemest extra op de mestmarkt komen. Dit boven op de al ruim 1 miljoen ton afgevoerde mest in 2020. Bij een gelijkblijvende mest- en mineralenproductie loopt de hoeveelheid mestafvoer naar 4,7 miljoen ton vanaf 2026 (zie tabel).