Er is altijd een oplossing voor crisis op de mestmarkt

“Mestmarkt stevent af op acute crisis vanwege strenge regels” kopt het Financiële Dagblad net voor de kerst. Het deed mij denken aan begin jaren tachtig toen in vergelijkbare weersomstandigheden er een acuut probleem ontstond met de afzet van kalvergier en hoe deze is opgelost.

Minder vee, maar straks toch meer mest?!

De energietransitie met groengas heeft in 2030 miljoenen tonnen mest nodig voor de groengasvoorziening. Daar staat tegenover dat alle (politieke) signalen wijzen op een kleinere veestapel en minder beschikbare mest voor biogas. Om verschillende redenen kan dit de komende jaren met elkaar gaan botsen. Minder vee, maar toch meer mest, hoe kan dat?

Grote vraagmarkt op komst naar groen gas

Voor de productie van groengas, biobrandstoffen en waterstof is biogas uit mestvergisting een belangrijke basisgrondstof. De energietransitie is het beleidsterrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het mestbeleid is het domein van het ministerie van LNV. De benadering en regels over mest kent tussen deze ministeries opmerkelijke verschillen.