Over

Jaap Uenk is eigenaar van Mestem. Jaap werkte meer dan 40 jaar in diverse functies aan oplossingen voor mestoverschotten in Nederland, onder andere bij de provincie Gelderland en de Stichting Landelijke Mestbank. Vervolgens was hij eerst in dienst en vanaf 2004 eigenaar van DOFCO BV. Daarnaast was hij van 2006 tot en met 2018 voorzitter van de Sectie Meststoffendistributie en bestuurslid van CUMELA Nederland.

Jaap heeft ruime ervaring in de marketing en verkoop (buitenland) van hoogwaardige mestkorrels met DOFCO International BV. Jaap Uenk beschikt over een uitgebreid netwerk in de mestmarkt.

Activiteiten

  • Geven van visies op de mestmarkt en -toepassingen, mest- en mineralenbeleid en aanverwante onderwerpen.
  • Beoordelen en adviseren over o.a. initiatieven, marktverkenningen, beleidsanalyses, haalbaarheidsstudies.
  • Bijdragen aan o.a. symposia, seminars, workshops.